دسته: ابزارها

گزارش غربال گری تشخیصی

آنچه می خواستیم و آنچه اکنون در اختیار داریم…   آنچه به دنبالش بودیم توصیفی دقیق از وضعیت تولید گفتار در مراجعانمان بود. گزارشی که واجهای خطا را مشخص کند، و به ما بگوید عدم ظهور واج در سن مورد نظر، طبیعی یا غیر طبیعی...

ادامه مطلب

نامیدن مجدد

تکلیف نامیدن را تکرار کنید. در پایین تصویر دو ردیف دکمه وجود دارد . ردیف اول نشان دهنده واج نگاری نامیدن اول  و ردیف دوم برای ثبت واج نگاری دوم است. هدف از این تکلیف ( نامیدن مجدد) ، بدست اوردن نمره بی ثباتی است.   در تکلیف...

ادامه مطلب

تحریک پذیري صدا

به من نگاه کن ، گوش کن و هرچه را من گفتم بگو     لیست واجهای خطا   پس از آنکه تلفظ ۱۴ واژه مورد نظر مرحله “نامیدن ” را ثبت کردید . نرم افزار بصورت خودکار لیستی از واجهایی که کودک بصورت خطا ( حذف و یا...

ادامه مطلب

غربالگري تشخيصي

آزمون غرباشگری تشخیصی باید مشخص کند آیا کودک اختلال صدای گفتاری دارد یا ندارد و اگر دارد کدام آزمونهای تکمیلی بعدی برای ارزیابی بیشتر مناسب هستند. علاوه بر این، این آزمون باید بتواند میزان بی ثباتی را در تلفظ کودک برآورد کند. با...

ادامه مطلب
در حال بارگذاری