همه

آخرین

کلینیک گفتار درمانی آوازه

خدمات کلینیک گفتار درمانی آوازه آسیب شناس گفتار و زبان : سارا حیدری   ارزيابي،تشخيص و درمان: لكنت ،اختلالات تلفظي گفتار ،تاخير در رشد گفتار و زبان ، اختلالات يادگيري و خواندن و نوشتن   اختلالات گفتار و زبان ناشي از:...

متأسفانه مطلبی یافت نشد

همه

آخرین

کلینیک گفتار درمانی آوازه

خدمات کلینیک گفتار درمانی آوازه آسیب شناس گفتار و زبان : سارا حیدری   ارزيابي،تشخيص و درمان: لكنت ،اختلالات تلفظي گفتار ،تاخير در رشد گفتار و زبان ، اختلالات يادگيري و خواندن و نوشتن   اختلالات گفتار و زبان ناشي از:...

  • مطالب عمومی مراجعین و والدین
  • گفتار درمانی
  • شنوایی شناسی
  • کار درمانی